1. Úvod
  2. PORADŇA
  3. Rady, predpisy, zákony, tipy
  4. Preprava nákladu, zodpovednosť

 

 

Preprava nákladov a zodpovednosť

Definícia zákona č. 8/2009 Z. z. § 51

Preprava nákladu
(1) Pri preprave nákladu sa nesmie prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla ani najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravy vozidla.

(2) Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby neohrozoval bezpečnosť
a plynulosť cestnej premávky, neznečisťoval ani nepoškodzoval cestu ani jej okolie, nespôsoboval nadmerný
hluk, neznečisťoval ovzdušie a nezakrýval svetlomety a svietidlá vozidla, odrazové sklá, tabuľku s evidenčným
číslom a vyznačenie najvyššej povolenej rýchlosti. Náklad musí byť zabezpečený tak, aby pri zmene rýchlosti
jazdy alebo zmene smeru jazdy vozidla sa nezošmykol, neprevrátil, nespadol alebo sa inak voľne nepohyboval.
Predmety, ktoré možno ľahko prehliadnuť, nesmú prečnievať po strane vozidla. Sypký materiál musí byť vždy zakrytý tak, aby sa zabránilo jeho vysypávaniu na cestu počas jazdy.

(3) Pri preprave živých zvierat nesmie byť ohrozená bezpečnosť vodiča a prepravovaných osôb, bezpečnosť
prepravovaných zvierat ani bezpečnosť cestnej premávky.

(4) Nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené len vtedy, ak to nemožno urobiť mimo cesty. Náklad sa musí zložiť a naložiť čo najrýchlejšie a tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky.

(5) Podmienky a spôsob označovania nákladu prečnievajúceho vozidlo ustanoví všeobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.

TRAILERS & FACILITY SK s.r.o.

Predaj prívesov značiek Agados, Brenderup, Neptun, Pongratz, Temared, VAPP a náhradných dielov na prívesy AL-KO, KNOTT, BPW a ďalších značiek.

PREDAJNÉ MIESTA

Strečno

Zvolen

Bratislava

Rýchly kontakt
Logo
Copyright 2020 © TRAILERS & FACILITY SK s.r.o.