Vodičské preukazy
Celková hmotnosť ťažného vozidla (automobil)Celková hmotnosť prípojného vozidla (príves)Celková hmotnosť jazdnej súpravySkupina vodičského oprávnenia
autodo 750 kg (O1)= 4250 kgB
autonad 750 kg (O2)<= 3500 kgB
autonad 750 kg (O2)= 3500 až 4250 kgB + 96
autonad 750 kg (O2)> 4250 až 7000 kgB + E